تار استاد لطفی

وقتی روح آدم زمینگیر و افسرده میشود، گذشته های تلخ و شیرین، هجوم می آورند؛ چه زیبا و توصیف ناشدنی است، نواختن و یا گوش دادن به موسیقی.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر