بهبود بیمار مبتلا به کرونا

افرادی که به شهرهای آلوده سفر کرده اند و یا با فرد مشکوک به کرونا در ارتباط بوده اند؛ احتمالا موجب خطر آفرینی برای دیگران خواهند شد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر